2. Mortsel is een bruisende stad

2.1. Mortsel heeft een breed aanbod aan kwalitatieve vrijetijds- en dienstverleningsinfrastructuur

Samenvatting

Terug naar navigatie - Samenvatting

In een bruisende stad als Mortsel beweegt er wat. Het stadhuis wordt een plek waar je bij het interactieve Stadsonthaal terechtkan met al je vragen. Na een bibliotheekbezoek kan je een koffie gaan drinken in het stadscafé. Misschien heb je ook wel een afspraak met een medewerker om een bouwdossier te bespreken? En koop je nog snel een ticket voor een voorstelling in de polyvalente zaal. In dit open huis waar ontmoeting centraal staat, geniet iedere Mortselaar van een klantgerichte en toegankelijke dienst- en hulpverlening. Deze multifunctionele stadscampus wordt meteen ook de nieuwe werkplek van het grootste deel van de medewerkers. Een campus die met een brug over de fortgracht het centrum verbindt met het groene hart van Mortsel.

Deze groene long blazen we bovendien nieuw leven in. Dankzij een samenwerking met Participatiemaatschappij Vlaanderen en Kempens Landschap wordt FORT 4 nog meer een plek voor ontmoeting en ontspanning, waar je de geschiedenis en natuur op zijn best kan beleven. Als toeristisch aantrekkelijke troef kan FORT 4 nog meer op de voorgrond treden, net als de gidsenwerking. Die is momenteel enkel actief in ons Brialmontfort, maar kan ook het andere Mortselse erfgoed mee in de kijker zetten.

Combineer dat met fiets- en wandeltoerisme ondersteund door de plaatselijke horeca en je hebt enkele culturele en toeristische troeven om uit te spelen. Want ontspanning, natuur-, sport- en spelbeleving zijn belangrijk. Dat aanbod breiden we dan ook uit. En de vele lokalen, zalen en ruimtes die onze vrijetijdsinfrastructuur telt, willen we ook buiten de eigen dienstverlening optimaal laten benutten.

Financieel overzicht 2.1.

Terug naar navigatie - Financieel overzicht 2.1.
Financieel overzicht MJP 2022 Geboekt 2022 KW2 Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Exploitatie
Ontvangsten 0 0 0
Uitgaven 1.000 0 0
Totaal Exploitatie -1.000 0 0
Investering
Ontvangsten 320.160 0 0
Uitgaven 13.993.245 754.867 5
Totaal Investering -13.673.085 -754.867 6

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

2.1.1. We verbouwen het stadhuis tot een multifunctionele ontmoetingsplaats en centrale plek voor onze lokale dienstverlening

Terug naar navigatie - 2.1.1. We verbouwen het stadhuis tot een multifunctionele ontmoetingsplaats en centrale plek voor onze lokale dienstverlening

Het stadhuis wordt gerenoveerd tot een multifunctionele stadscampus met ruimte voor de bibliotheek en een polyvalente zaal. De stadscampus vormt de nieuwe en moderne werkplek voor een groot deel van onze medewerkers. Op het gelijkvloers realiseren we een klantgericht, toegankelijk, dynamisch en interactief stadsonthaal dat een mensgerichte en geïntegreerde toegang biedt tot de dienst- en hulpverlening van het lokaal bestuur en haar partners. De bib van de toekomst speelt een belangrijke rol als educatief centrum en werkt actief mee in het dichten van de digitale kloof. De nieuwe polyvalente zaal biedt een mooie aanvulling op het bestaande patrimonium voor vrije tijd. Een brug over de fortgracht verbindt het stadscentrum met FORT 4, het groene hart van Mortsel.

Financieel overzicht MJP 2022 Geboekt 2022 KW2 Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Exploitatie
Ontvangsten 0 0 0
Totaal Exploitatie 0 0 0
Investering
Uitgaven 13.055.498 754.560 6
Totaal Investering -13.055.498 -754.560 6

Acties

2.1.2. We revitaliseren FORT 4 tot een plek voor ontmoeting, ontspanning, geschiedenis- en natuurbeleving

Terug naar navigatie - 2.1.2. We revitaliseren FORT 4 tot een plek voor ontmoeting, ontspanning, geschiedenis- en natuurbeleving

Voor de herontwikkeling en revitalisering van FORT 4 is er een samenwerking tussen Participatiemaatschappij Vlaanderen, Kempens Landschap en stad Mortsel. Vanuit de haalbaarheidsstudie wordt er op zoek gegaan naar een budgettair haalbare invulling die in evenwicht is met het karakter van het fort.

Acties

2.1.4. We evalueren en verbeteren (de inzet van) het bestaande vrijetijdspatrimonium

Terug naar navigatie - 2.1.4. We evalueren en verbeteren (de inzet van) het bestaande vrijetijdspatrimonium

Lokaal bestuur Mortsel heeft een rijk en breed aanbod aan vrijetijdsinfrastructuur. Het is essentieel dat deze lokalen, zalen en ruimtes optimaal gebruikt kunnen worden, ook buiten de eigen dienstverlening om.

Financieel overzicht MJP 2022 Geboekt 2022 KW2 Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Investering
Ontvangsten 320.160 0 0
Uitgaven 937.747 307 0
Totaal Investering -617.587 -307 0

Acties

2.1.5. We spelen onze culturele en toeristische troeven uit

Terug naar navigatie - 2.1.5. We spelen onze culturele en toeristische troeven uit

Mortsel heeft een rijke geschiedenis met een aantal toeristisch aantrekkelijke troeven. Deze worden nog niet optimaal uitgespeeld. Daarom proberen we ons erfgoed zichtbaarder te maken in het straatbeeld, bekijken we hoe we de gidsenwerking kunnen opentrekken tot voorbij de grenzen van FORT 4 en gaan we op zoek naar een heim voor onze heemkundige kring. In samenwerking met de stedelijke horeca stimuleren we het fiets- en wandeltoerisme.

Financieel overzicht MJP 2022 Geboekt 2022 KW2 Realisatiegraad 2022 KW2 (in %)
Exploitatie
Uitgaven 1.000 0 0
Totaal Exploitatie -1.000 0 0

Acties

2.2. Het winkelcentrum van Mortsel heeft een kwalitatief aanbod en bruist van de activiteit

Samenvatting

Terug naar navigatie - Samenvatting

400 detailhandels- en horecazaken telt onze middelgrote stad. Een stad waar veel lokaal gewinkeld wordt voor dagelijkse aankopen. Iets wat we ondersteunen met acties zoals ‘Mortsel heerlijk lokaal’. Om volop de kaart van ‘shoppingstad’ te trekken is Mortsel echter te klein. Daarom maken we het kernwinkelgebied compacter en kwalitatiever en zetten we volop in op aantrekkelijke shopbeleving.

In het winkelarme gebied evolueren we naar een mix van verschillende functionaliteiten. Die ondersteunen het compacte kerngebied.

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

2.2.1. We maken het kernwinkelgebied compacter

Terug naar navigatie - 2.2.1. We maken het kernwinkelgebied compacter

Mortsel is middelgroot. We zijn te klein om volop de kaart van ‘shoppingstad’ te trekken. Aan de andere kant wordt er ook veel lokaal gewinkeld voor dagelijkse aankopen. Ons aanbod is ruimer dan enkel de winkels die een assortiment voorzien voor dagelijkse aankopen. Door de totale winkeloppervlakte te laten krimpen, komen we tot een compacter en kwalitatiever kernwinkelgebied dat gefocust kan zijn op shopbeleving. Binnen het kernondersteunende/winkelarme gebied evolueren we naar een gezonde mix van verschillende functionaliteiten.

Acties

2.2.2. We zetten onze lokale handelaars in de kijker

Terug naar navigatie - 2.2.2. We zetten onze lokale handelaars in de kijker

Onze stad telt meer dan 400 detailhandels en horecazaken. Ze staan voor klantvriendelijkheid en kwaliteit. Onze handelaars doen dat met een hart voor de Mortselaars en de bezoekers van onze stad. En dat zetten we graag in de kijker, onder andere met de actie ‘Mortsel heerlijk lokaal’. De promotaks wordt herbekeken.

Acties

2.2.3. We geven impulsen om een rijker winkelaanbod te creëren

Terug naar navigatie - 2.2.3. We geven impulsen om een rijker winkelaanbod te creëren

Mortsel trekt voluit de kaart van de kwalitatieve detailhandel. We faciliteren een snelle, al dan niet tijdelijke invulling van leegstaande panden. Inrichtingen die overlast kunnen veroorzaken, moeten zich houden aan strenge voorwaarden en moeten een exploitatietoelating aanvragen en verkrijgen.

Acties