M2 - Staat van het financieel evenwicht

Schema M2

Terug naar navigatie - Schema M2
Budgettair resultaat Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo (a-b) 6.189.646 4.721.343 1.209.522 675.068 1.852.563 2.193.147
a. Ontvangsten 60.243.052 62.747.047 66.568.841 69.898.991 69.289.481 70.732.685
b. Uitgaven 54.053.406 58.025.704 65.359.319 69.223.923 67.436.918 68.539.538
II. Investeringssaldo (a-b) -1.507.036 1.022.664 -10.318.642 -13.656.544 -2.432.709 5.037.389
a. Ontvangsten 2.410.878 5.760.034 10.416.959 2.100.564 6.794.537 7.283.509
b. Uitgaven 3.917.914 4.737.370 20.735.600 15.757.108 9.227.246 2.246.120
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II) 4.682.610 5.744.007 -9.109.120 -12.981.476 -580.146 7.230.536
IV. Financieringssaldo (a-b) 4.653.219 -3.488.495 1.899.600 8.533.535 1.074.335 -7.680.315
a. Ontvangsten 7.776.902 292.466 5.057.000 11.479.335 4.075.335 -4.434.665
b. Uitgaven 3.123.682 3.780.960 3.157.400 2.945.800 3.001.000 3.245.650
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV) 9.335.829 2.255.512 -7.209.520 -4.447.941 494.189 -449.779
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 72.132 9.407.960 11.663.472 4.453.953 6.012 500.201
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI) 9.407.960 11.663.472 4.453.953 6.012 500.201 50.422
VIII. Onbeschikbare gelden 0 0 0 0 0 0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII) 9.407.960 11.663.472 4.453.953 6.012 500.201 50.422
Autofinancieringsmarge Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo 6.189.646 4.721.343 1.209.522 675.068 1.852.563 2.193.147
II. Netto periodieke aflossingen (a-b) 1.657.300 2.107.899 1.966.400 1.745.665 1.803.315 1.491.365
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 2.731.762 3.187.880 3.007.400 2.945.800 3.001.000 3.245.650
b. Periodieke terugvordering leningen 1.074.463 1.079.982 1.041.000 1.200.135 1.197.685 1.754.285
III. Autofinancieringsmarge (I-II) 4.532.346 2.613.444 -756.878 -1.070.597 49.248 701.782
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge 4.532.346 2.613.444 -756.878 -1.070.597 49.248 701.782
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b) -1.569.034 -1.507.469 -1.447.719 -1.668.727 -2.267.863 -2.093.533
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 2.731.762 3.187.880 3.007.400 2.945.800 3.001.000 3.245.650
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiƫle schulden 4.300.797 4.695.350 4.455.119 4.614.527 5.268.863 5.339.183
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II) 2.963.312 1.105.975 -2.204.597 -2.739.323 -2.218.615 -1.391.751
Geconsolideerd financieel evenwicht Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat
- Gemeente en OCMW 9.407.960 11.663.472 4.453.953 6.012 500.201 50.422
- AGB 68.878 -29.517 4.543 545.385 438.349 61.718
Totaal beschikbaar budgettair resultaat 9.476.838 11.633.955 4.458.496 551.397 938.550 112.140
II. Autofinancieringsmarge
- Gemeente en OCMW 4.532.346 2.613.444 -756.878 -1.070.597 49.248 701.782
- AGB -499.628 178.663 166.713 -161.258 -102.736 -866.630
Totale autofinancieringsmarge 4.032.718 2.792.107 -590.165 -1.231.855 -53.488 -164.848
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge
- Gemeente en OCMW 2.963.312 1.105.975 -2.204.597 -2.739.323 -2.218.615 -1.391.751
- AGB -819.406 -354.875 -458.117 -528.713 -414.641 -615.835
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge 2.143.906 751.100 -2.662.714 -3.268.036 -2.633.256 -2.007.586