T4 - Evolutie van de financiële schulden

Schema T4

Terug naar navigatie - Schema T4
Financiële schulden op 31 december Rek 2020 Rek 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn 55.482.483 52.609.895 54.735.785 62.859.785 63.494.135 58.314.135
1. Financiële schulden op 1 januari 51.028.197 55.482.483 52.609.895 54.735.785 62.859.785 63.494.135
2. Nieuwe leningen 7.663.680 184.992 5.000.000 11.125.000 3.880.000 -5.180.000
3. Aflossingen 0 0 0 0 0 0
4. Overboekingen -3.209.393 -3.057.580 -2.945.800 -3.001.000 -3.245.650 0
5. Andere mutaties 0 0 71.690 0 0 0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 3.209.390 3.079.090 2.945.800 3.001.000 3.245.650 0
1. Financiële schulden op 1 januari 2.731.759 3.209.390 3.079.090 2.945.800 3.001.000 3.245.650
2. Aflossingen -2.731.762 -3.187.880 -3.007.400 -2.945.800 -3.001.000 -3.245.650
3. Overboekingen 3.209.393 3.057.580 2.945.800 3.001.000 3.245.650 0
4. Andere mutaties 0 0 -71.690 0 0 0
C. Financiële schulden op korte termijn 0 0 0 0 0 0
Totaal financiële schulden 58.691.874 55.688.985 57.681.585 65.860.785 66.739.785 58.314.135