Sitemap

 1. Blz. 1 Meerjarenplan 2022-1
  1. Blz. 2 De strategische nota
   1. Blz. 3 Samenvatting van de aanpassingen aan de doelstellingenboom
    1. Blz. 4 Samenvatting van de aanpassingen
    2. Blz. 5 Aangepaste actieplannen en acties
    3. Blz. 6 Nieuwe actieplannen en acties
    4. Blz. 7 Geschrapte actieplannen en acties
    5. Blz. 8 Visuele samenvatting van het meerjarenplan
   2. Blz. 9 1. Mortsel is een mooie, leefbare en duurzame stad
    1. Blz. 10 1.1. Het stadsbeeld is aantrekkelijk, kwalitatief, duurzaam en voldoet aan de hedendaagse normen
     1. Blz. 11 Samenvatting
     2. Blz. 12 Financieel overzicht 1.1.
     3. Blz. 13 Actieplannen
      1. Blz. 14 1.1.1. We versterken de beeldkwaliteit op een uniforme en kwalitatieve manier
       1. Blz. 15 1.1.1.1 Uitwerken van een strategisch beeldkwaliteitsplan
       2. Blz. 16 1.1.1.2 Implementeren van het beeldkwaliteitsplan
      2. Blz. 17 1.1.2. We verbeteren onze infrastructuur
       1. Blz. 18 1.1.2.1 Heraanleg voet- en fietspaden
       2. Blz. 19 1.1.2.2 Heraanleg straten
       3. Blz. 20 1.1.2.3 Straatmeubilair
       4. Blz. 21 1.1.2.4 Nieuwe fietsenstallingen plaatsen
       5. Blz. 22 1.1.2.5 Actualiseren van het masterplan verlichting
       6. Blz. 23 1.1.2.6 Overdracht aan en ledverlichting door Fluvius
      3. Blz. 24 1.1.3. We realiseren prioritaire RUP’s
       1. Blz. 25 1.1.3.1 Opmaak RUP Centrum
       2. Blz. 26 1.1.3.2 Opmaak RUP Venneborg
       3. Blz. 27 1.1.3.3 Opmaak RUP Heirbaan
      4. Blz. 28 1.1.4. We realiseren handhaving RO
       1. Blz. 29 1.1.4.1 Aanstellen stedelijke inspecteur - samenwerking IGEAN
       2. Blz. 30 1.1.4.2 Opmaken prioriteitenkader handhaving en afsprakennota
    2. Blz. 31 1.2. De doelstellingen uit het burgemeesterconvenant zijn bereikt
     1. Blz. 32 Samenvatting
     2. Blz. 33 Financieel overzicht 1.2.
     3. Blz. 34 Actieplannen
      1. Blz. 35 1.2.1. We engageren ons voor het burgemeestersconvenant 2030
       1. Blz. 36 1.2.1.1 Ondertekenen burgemeestersconvenant 2030
       2. Blz. 37 1.2.1.2 Rapportage en communicatie rond het behalen van klimaatdoelstellingen
       3. Blz. 38 1.2.1.3 Uitvoeren van projecten in kader van het lokaal energie- en klimaatpact
      2. Blz. 39 1.2.2. We moderniseren onze afvalophaling
       1. Blz. 40 1.2.2.1 Diftar uitrollen
       2. Blz. 41 1.2.2.2 Communicatiecampagne Diftar
       3. Blz. 42 1.2.2.3 Flankerende sociale maatregelen Diftar uitwerken
      3. Blz. 43 1.2.3. We faciliteren en responsabiliseren inwoners en handelaars
       1. Blz. 44 1.2.3.1 Fairtradetour uitwerken
       2. Blz. 45 1.2.3.2 Fair Trade in de kijker zetten tijdens de week van de duurzame gemeente
       3. Blz. 46 1.2.3.3 Reglementering etalageverlichting uitwerken en toevoegen aan het UGP
       4. Blz. 47 1.2.3.4 Sensibiliseren en promoten van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam ondernemerschap
       5. Blz. 48 1.2.3.5 Sensibiliseren rond duurzaam (ver)bouwen via communicatiekanalen
       6. Blz. 49 1.2.3.6 Heroriëntatie van subsidies energieprestatie
       7. Blz. 50 1.2.3.7 Meer communicatie rond buurtboeners
       8. Blz. 51 1.2.3.8 Campagne rond zwerfvuil en sluikstort gericht op handelaars
      4. Blz. 52 1.2.4. We creëren meer ruimte voor groen en natuur
       1. Blz. 53 1.2.4.1 Stimuleren om in nieuwe projecten groen toe te voegen
       2. Blz. 54 1.2.4.2 Biodiversiteitsprojecten uitvoeren
       3. Blz. 55 1.2.4.3 Subsidies in het kader van parkbeheersplannen en slibopruimingen zoeken
       4. Blz. 56 1.2.4.4 Onderzoeken afsprakennota rond vrijwaren groene gebieden
      5. Blz. 57 1.2.5. We nemen maatregelen in het kader van klimaatadaptatie
       1. Blz. 58 1.2.5.1 Hemelwaterplan laten uitwerken door Riolink
       2. Blz. 59 1.2.5.2 Hemelwaterplan vertalen op wijkniveau
    3. Blz. 60 1.3. Verkeersstromen komen minder in conflict en Mortsel is verkeersveiliger
     1. Blz. 61 Samenvatting
     2. Blz. 62 Financieel overzicht 1.3.
     3. Blz. 63 Actieplannen
      1. Blz. 64 1.3.1. We voorzien veilige ruimtelijke verbindingen
       1. Blz. 65 1.3.1.1 Verbeteren van het huidige tragewegennetwerk
       2. Blz. 66 1.3.1.2 Duidelijke onderhoudsafspraken rond functionele trage wegen
      2. Blz. 67 1.3.2. We verbeteren de verkeerscirculatie
       1. Blz. 68 1.3.2.1 Circulaire maatregelen uitvoeren
       2. Blz. 69 1.3.2.2 Uitrol ANPR netwerk
      3. Blz. 70 1.3.3. We verhogen de leesbaarheid van de verkeersinfrastructuur
       1. Blz. 71 1.3.3.1 Inrichtingsstandaarden vastleggen en toevoegen aan kwaliteitsboek
       2. Blz. 72 1.3.3.2 Verkeersveilligheidsmaatregelen uit circulatiestudie prioriteren en uitvoeren
       3. Blz. 73 1.3.3.3 Verkeersbordendatabank actualiseren
       4. Blz. 74 1.3.3.4 Verkeersbordenpark updaten
       5. Blz. 75 1.3.3.5 Eenduidige voorrangsregels voor fietsers uitwerken
       6. Blz. 76 1.3.3.6 Eenduidige rijrichting voor fietsers per traject
      4. Blz. 77 1.3.4. We sensibiliseren en handhaven rond verkeersveilig gedrag
       1. Blz. 78 1.3.4.1 Protocol met parket en politie over verkeershandhaving afsluiten
       2. Blz. 79 1.3.4.2 Sensibiliseringscampagne rond verkeersveiligheid
       3. Blz. 80 1.3.4.3 Metroplan veilige verbindingen uitwerken
    4. Blz. 81 1.4. We bereiken een modal split van 50/50 tegen 2030
     1. Blz. 82 Samenvatting
     2. Blz. 83 Financieel overzicht 1.4
     3. Blz. 84 Actieplannen
      1. Blz. 85 1.4.1. We dragen bij aan de verduurzaming van het privévervoer
       1. Blz. 86 1.4.1.1 Laadpalen voor e-rijden voorzien
       2. Blz. 87 1.4.1.2 Ontwikkeling bedrijfsvervoersplan
       3. Blz. 88 1.4.1.3 Afgedankte voertuigen laten slopen
       4. Blz. 89 1.4.1.4 Leasen van het wagenpark
      2. Blz. 90 1.4.2. We herbekijken onze parkeertarieven
       1. Blz. 91 1.4.2.1 Indexeren huidige tarieven
       2. Blz. 92 1.4.2.2 Verhogen parkeerretributietarief naar 25 euro
       3. Blz. 93 1.4.2.3 Progressief tarief toepassen in de oranje zone
       4. Blz. 94 1.4.2.4 Vastleggen van een marktconform tarief voor stadsterras
       5. Blz. 95 1.4.2.5 Tarief bewonerskaarten verhogen
      3. Blz. 96 1.4.3. We bouwen deelmobiliteitssystemen uit met partners
       1. Blz. 97 1.4.3.1 Deelmobiliteitssystemen introduceren
       2. Blz. 98 1.4.3.2 Mobipunten ontwikkelen
       3. Blz. 99 1.4.3.3 MaaS ontwikkelingen opvolgen
    5. Blz. 100 1.5. Het woningpatrimonium is kwalitatief
     1. Blz. 101 Samenvatting
     2. Blz. 102 Financieel overzicht 1.5.
     3. Blz. 103 Actieplannen
      1. Blz. 104 1.5.1. We versterken de gegevensverzameling rond het woningpatrimonium
       1. Blz. 105 1.5.1.1 Interne check opdeling panden in kader van conformiteitsattest (CA)
       2. Blz. 106 1.5.1.2 Registratie eigenaar/huurder bij inschrijving bevolkingsregister
       3. Blz. 107 1.5.1.3 GIS als instrument om een proactief woningkwaliteitsbeleid uit te bouwen
       4. Blz. 108 1.5.1.4 Ontwikkelen van een opvolgprogramma conformiteitsonderzoeken
      2. Blz. 109 1.5.2. We bewaken de kwaliteit van het woningpatrimonium
       1. Blz. 110 1.5.2.1 Voldoende woningcontroleurs aanwijzen
       2. Blz. 111 1.5.2.2 Opsporingsstrategie verwaarloosde gebouwen uitwerken
       3. Blz. 112 1.5.2.3 Afsprakenkader met de minister en het SVK afsluiten
       4. Blz. 113 1.5.2.4 Verhuurders aanschrijven rond verplicht CA
      3. Blz. 114 1.5.3. We werken (mee) aan nieuwe, duurzame woonprojecten
       1. Blz. 115 1.5.3.1 Creatie van een duurzaam woongebied in de Sint-Benedictusstraat
   3. Blz. 116 2. Mortsel is een bruisende stad
    1. Blz. 117 2.1. Mortsel heeft een breed aanbod aan kwalitatieve vrijetijds- en dienstverleningsinfrastructuur
     1. Blz. 118 Samenvatting
     2. Blz. 119 Financieel overzicht 2.1.
     3. Blz. 120 Actieplannen
      1. Blz. 121 2.1.1. We verbouwen het stadhuis tot een multifunctionele ontmoetingsplaats en centrale plek voor onze lokale dienstverlening
       1. Blz. 122 2.1.1.1 We bouwen een belevingsbib uit op de stadscampus
       2. Blz. 123 2.1.1.2 We creëren een nieuwe polyvalente zaal
       3. Blz. 124 2.1.1.3 Verbouwing stadhuis
       4. Blz. 125 2.1.1.4 Brug over de fortvijver
       5. Blz. 126 2.1.1.5 Inrichting Stadscampus volgens het nieuwe werken
       6. Blz. 127 2.1.1.6 Toegankelijk, transparant stadsonthaal
      2. Blz. 128 2.1.2. We revitaliseren FORT 4 tot een plek voor ontmoeting, ontspanning, geschiedenis- en natuurbeleving
       1. Blz. 129 2.1.2.1 Haalbaarheidsstudie en oprichting SPV
       2. Blz. 130 2.1.2.2 We rapporteren over de werking van de BV FORT 4
      3. Blz. 131 2.1.3. We creëren nieuwe plekken voor ontspanning, natuur-, sport- en spelbeleving
       1. Blz. 132 2.1.3.1 Uitwerking subsidiedossiers Sportlandschap
       2. Blz. 133 2.1.3.2 Ontspanningsmogelijkheden in de natuur verbreden
      4. Blz. 134 2.1.4. We evalueren en verbeteren (de inzet van) het bestaande vrijetijdspatrimonium
       1. Blz. 135 2.1.4.1 Renovatie jeugdverenigingslokalen (Kreamo/KSA)
       2. Blz. 136 2.1.4.2 Gerichte promotie van infrastructuur sportlandschap naar verenigingen
       3. Blz. 137 2.1.4.3 Evalueren toekomst Mark Liebrechtschouwburg
       4. Blz. 138 2.1.4.4 Infrastructuur ter beschikking stellen van particulieren
       5. Blz. 139 2.1.4.5. Verledden vrijetijdsinfrastructuur
       6. Blz. 140 2.1.4.6 Renovatie Mark Liebrechtschouwburg
      5. Blz. 141 2.1.5. We spelen onze culturele en toeristische troeven uit
       1. Blz. 142 2.1.5.1 We promoten ons erfgoed
       2. Blz. 143 2.1.5.2 Erfgoed zichtbaar in het straatbeeld
       3. Blz. 144 2.1.5.3 Dossier schouw Gevaert beïnvloeden via RUP
       4. Blz. 145 2.1.5.4 Gidsenopleiding opstarten en gidsenwerking opentrekken
       5. Blz. 146 2.1.5.5 Een heim voor de heemkundige kring
       6. Blz. 147 2.1.5.6 Stedelijke horeca betrekken bij fiets- en wandeltoerisme
    2. Blz. 148 2.2. Het winkelcentrum van Mortsel heeft een kwalitatief aanbod en bruist van de activiteit
     1. Blz. 149 Samenvatting
     2. Blz. 150 Financieel overzicht 2.2.
     3. Blz. 151 Actieplannen
      1. Blz. 152 2.2.1. We maken het kernwinkelgebied compacter
       1. Blz. 153 2.2.1.1 Geografische afbakening kernwinkelgebied
       2. Blz. 154 2.2.1.2 Heroriëntatie starters- en verhuissubsidie
       3. Blz. 155 2.2.1.3 Kwaliteitsvolle functiewijzigingen mogelijk maken door omgevingsinstrumenten
      2. Blz. 156 2.2.2. We zetten onze lokale handelaars in de kijker
       1. Blz. 157 2.2.2.1 Campagne 'Heerlijk lokaal' verderzetten
       2. Blz. 158 2.2.2.2 Promotaks herbekijken
      3. Blz. 159 2.2.3. We geven impulsen om een rijker winkelaanbod te creëren
       1. Blz. 160 2.2.3.1 Politiereglement aanpassen in functie van kwalitatieve detailhandel
       2. Blz. 161 2.2.3.2 Faciliteren tijdelijk gebruik van leegstaande winkelpanden
   4. Blz. 162 3. In Mortsel voelt iedereen zich thuis
    1. Blz. 163 3.1. Onze wijken hebben een rijk sociaal weefsel
     1. Blz. 164 Samenvatting
     2. Blz. 165 Financieel overzicht 3.1.
     3. Blz. 166 Actieplannen
      1. Blz. 167 3.1.1. We gaan wijkgericht werken
       1. Blz. 168 3.1.1.1 Onderzoeken noden in wijken
       2. Blz. 169 3.1.1.2 Verbreding buddywerking
       3. Blz. 170 3.1.1.3 Inzet buurtgezichten en opbouwwerkers
      2. Blz. 171 3.1.2. We creëren ontmoetingsplaatsen die de sociale cohesie versterken
       1. Blz. 172 3.1.2.1 Ondersteunen breed gebruik schoolgebouw
       2. Blz. 173 3.1.2.2 Plan met noden aan buurthuizen o.b.v. wijkanalyse
       3. Blz. 174 3.1.2.3 Stedenbouwkundige instrumenten inzetten voor de realisatie van meer gemeeschapsruimten
       4. Blz. 175 3.1.2.4 Realiseren van buurthuizen
       5. Blz. 176 3.1.2.5 De Populier omvormen tot buurthuis
       6. Blz. 177 3.1.2.7 Opentrekken van de werking van het JOC
      3. Blz. 178 3.1.3. We betrekken bijzondere doelgroepen actief bij het buurtleven
       1. Blz. 179 3.1.3.1 Traject tweede inburgering
       2. Blz. 180 3.1.3.2 Versterken taalinitiatieven
       3. Blz. 181 3.1.3.3 Samenlevingsproblemen aanpakken
      4. Blz. 182 3.1.4. We versterken de toegankelijkheid van ons vrijetijdsaanbod
       1. Blz. 183 3.1.4.1 Kinderen onthalen in academies
       2. Blz. 184 3.1.4.2 Kunstkuur realiseren
       3. Blz. 185 3.1.4.3 Toegankelijkheid van het naschoolse aanbod vergroten
       4. Blz. 186 3.1.4.4 UiTPAS realiseren
       5. Blz. 187 3.1.4.5 Kritische analyse bestaand vrijetijdsaanbod
       6. Blz. 188 3.1.4.6 Realiseren van een wijkgericht vrijetijdsaanbod
    2. Blz. 189 3.2. Het welzijnshuis is een centraal referentiepunt voor zorg en welzijn met regionale uitstraling
     1. Blz. 190 Samenvatting
     2. Blz. 191 Financieel overzicht 3.2.
     3. Blz. 192 Actieplannen
      1. Blz. 193 3.2.1. We bouwen een nieuw welzijnshuis
       1. Blz. 194 3.2.1.1 We bouwen een nieuw welzijnshuis
       2. Blz. 195 3.2.1.2 Inrichting Welzijnshuis volgens het nieuwe werken
       3. Blz. 196 3.2.1.3 Aanleg tuin welzijnscampus
      2. Blz. 197 3.2.2. We ontwikkelen het aanbod in ons welzijnshuis
       1. Blz. 198 3.2.2.1 Versterken themaloket zorg en welzijn
       2. Blz. 199 3.2.2.2 Integreren Huis van het Kind in het welzijnshuis
       3. Blz. 200 3.2.2.3 Samenwerking Dyzo onderzoeken
       4. Blz. 201 3.2.2.4 Onderzoeken en inrichten inhouse samenwerking psycholoog
       5. Blz. 202 3.2.2.5 Samenwerking Multiversum versterken
       6. Blz. 203 3.2.2.6 Uitwerken tarieven lokale actoren
       7. Blz. 204 3.2.2.7 Tijdelijke werkervaring - trajectsubsidie (inspanningsvergoeding)
       8. Blz. 205 3.2.2.8 Tijdelijke werkervaring - compensatievergoeding
       9. Blz. 206 3.2.2.9 Samenwerking Family Justice Center versterken
      3. Blz. 207 3.2.3. We ontwikkelen het geïntegreerd breed onthaal (GBO)
       1. Blz. 208 3.2.3.1 We ontwikkelen het GBO op niveau van de ELZ ZORA en focussen in eerste instantie op de groep kwetsbare alleenstaande jongeren en ouders.
    3. Blz. 209 3.3. Het stadspatrimonium en de dienst- en hulpverlening zijn toegankelijk
     1. Blz. 210 Samenvatting
     2. Blz. 211 Financieel overzicht 3.3.
     3. Blz. 212 Actieplannen
      1. Blz. 213 3.3.1. We werken aan een integrale toegankelijkheid
       1. Blz. 214 3.3.1.1 Universeel design implementeren
       2. Blz. 215 3.3.1.2 Inclusiespeeltuigen realiseren
      2. Blz. 216 3.3.2. We zorgen dat iedereen mee is met de digitale revolutie
       1. Blz. 217 3.3.2.1 Versterken eigen medewerkers rond digitalisering
       2. Blz. 218 3.3.2.2 Digitale dienstverlening bib en stadsonthaal versterken
       3. Blz. 219 3.3.2.3 Interlinde uitbreiden
       4. Blz. 220 3.3.2.4 Vindplaatsgericht werken rond digibeten
       5. Blz. 221 3.3.2.5 We voorzien individuele toegang tot het internet thuis voor alle kwetsbare burgers
       6. Blz. 222 3.3.2.6 We werken een overkoepelend e-inclusiebeleid binnen het lokaal bestuur uit
    4. Blz. 223 3.4. Het zorgaanbod is divers en lokaal verankerd
     1. Blz. 224 Samenvatting
     2. Blz. 225 Financieel overzicht 3.4.
     3. Blz. 226 Actieplannen
      1. Blz. 227 3.4.1. We organiseren de zorg wijk- & buurtgericht
       1. Blz. 228 3.4.1.1 Expertise zorg outreachend inzetten
       2. Blz. 229 3.4.1.2 Kindzorg in zorgcontinuüm opnemen
       3. Blz. 230 3.4.1.3 IAO (innovatieve arbeidsorganisatie)
      2. Blz. 231 3.4.2. We optimaliseren het zorgaanbod
       1. Blz. 232 3.4.2.1 Evaluatie klusjesdienst
       2. Blz. 233 3.4.2.2 Analyse noden kinderopvang en mobiliteit
       3. Blz. 234 3.4.2.3 Optimaliseren BKO
       4. Blz. 235 3.4.2.4 Onderzoek alternatieven MMC
       5. Blz. 236 3.4.2.5 Ondersteunen van actoren buitenschoolse opvang in het behalen van een kwaliteitslabel
      3. Blz. 237 3.4.3. We blijven inzetten op diverse zorgformules zodat we op maat kunnen werken
       1. Blz. 238 3.4.3.1 Minimale renovatie van bestaande erkende assistentiewoningen Meerminne 4
       2. Blz. 239 3.4.3.2 CADO installeren
       3. Blz. 240 3.4.3.3 Onderzoek realisatie verloren flats met externe partner
      4. Blz. 241 3.4.4. We bouwen een nieuwe zorgcampus
       1. Blz. 242 3.4.4.1 We onderzoeken een publiek-private samenwerking voor de ontwikkeling van Meerminne 4 en Meerminne 6
       2. Blz. 243 3.4.4.2 We bouwen een nieuwe zorgcampus
       3. Blz. 244 3.4.4.3 We leggen een tuin aan in de zorgcampus
    5. Blz. 245 3.5. Het woningaanbod is divers, betaalbaar en sluit niemand uit
     1. Blz. 246 Samenvatting
     2. Blz. 247 Financieel overzicht 3.5.
     3. Blz. 248 Actieplannen
      1. Blz. 249 3.5.1. We bestrijden de leegstand
       1. Blz. 250 3.5.1.1 Proces leegstandsregistratie herbekijken
       2. Blz. 251 3.5.1.2 Belasting op leegstand correct toepassen
       3. Blz. 252 3.5.1.3 Uitwerken reglement tweede verblijven
      2. Blz. 253 3.5.2. We maken alternatieve woonvormen mogelijk
       1. Blz. 254 3.5.2.1 Campagne rond huisdelen
       2. Blz. 255 3.5.2.2 Richtlijnen- en handhavingskader rond huisdelen uitwerken
      3. Blz. 256 3.5.3. We houden de huurprijzen onder controle
       1. Blz. 257 3.5.3.1 Invoeren huurpremie
      4. Blz. 258 3.5.4. We versterken het sociaal woningaanbod
       1. Blz. 259 3.5.4.1 Meerwaardebelasting invoeren en implementeren
       2. Blz. 260 3.5.4.2 Toewijzingsbeleid SVK aanpassen
      5. Blz. 261 3.5.5. We zetten in op voldoende en aangepaste huisvesting voor specifieke doelgroepen
       1. Blz. 262 3.5.5.1 We bouwen een nieuw woonwagenterrein
       2. Blz. 263 3.5.5.2 Onderzoek plaatselijke opvang van daklozen
       3. Blz. 264 3.5.5.3 Meldpunt discriminatie woonmarkt voorzien
       4. Blz. 265 3.5.5.4 Panden ruilen met De Ideale Woning
       5. Blz. 266 3.5.5.5 Noodwoningen realiseren
      6. Blz. 267 3.5.6. We nemen maatregelen rond de energiecrisis
       1. Blz. 268 3.5.6.1 We versterken de energiecellen
    6. Blz. 269 3.6. Ieder kind krijgt gelijke onderwijskansen
     1. Blz. 270 Samenvatting
     2. Blz. 271 Financieel overzicht 3.6.
     3. Blz. 272 Actieplannen
      1. Blz. 273 3.6.1. We nemen initiatieven om de kleuterparticipatie aan het onderwijs te verhogen
       1. Blz. 274 3.6.1.1 Situatie kleuterparticipatie in kaart brengen voor Mortsel
       2. Blz. 275 3.6.1.2 Samenwerken rond kleuterparticipatie met lokale actoren
       3. Blz. 276 3.6.1.3 Huis van het Kind als toeleider inzetten
      2. Blz. 277 3.6.2. We nemen maatregelen tegen spijbelen
       1. Blz. 278 3.6.2.1 Ondersteunen bestaande acties lokale actoren
       2. Blz. 279 3.6.2.2 Organiseren spijbelnetwerk
      3. Blz. 280 3.6.3. We coördineren en ondersteunen huiswerkbegeleiding
       1. Blz. 281 3.6.3.1 Inzetten op spelenderwijs taal aanleren
       2. Blz. 282 3.6.3.2 Project werelddelen verderzetten
       3. Blz. 283 3.6.3.3 Uitbreiden huiswerkbegeleiding
   5. Blz. 284 4. Mortsel is een sterk merk
    1. Blz. 285 4.1. Het merk Mortsel is herkenbaar
     1. Blz. 286 Samenvatting
     2. Blz. 287 Financieel overzicht 4.1.
     3. Blz. 288 Actieplannen
      1. Blz. 289 4.1.1. We ontwikkelen een merkteken
       1. Blz. 290 4.1.1.1 Uitklaren naamgeving entiteiten
       2. Blz. 291 4.1.1.2 Ontwikkelen nieuw merkteken
       3. Blz. 292 4.1.1.3 Doorvoeren nieuw merkteken
      2. Blz. 293 4.1.2. We vergroten de zichtbaarheid van ons merk
       1. Blz. 294 4.1.2.1 Herkenbaarheid patrimonium Mortsel
       2. Blz. 295 4.1.2.2 Bestickering auto's en fietsen
       3. Blz. 296 4.1.2.3 Feestmateriaal en tenten met nieuwe huisstijl
       4. Blz. 297 4.1.2.4 Promotiemateriaal voor evenementen
       5. Blz. 298 4.1.2.5 Actiever communiceren over stadsvernieuwing
       6. Blz. 299 4.1.2.6 We maken de netheidsacties in de wijken zichtbaar
    2. Blz. 300 4.2. Onze communicatie bereikt de juiste doelgroepen
     1. Blz. 301 Samenvatting
     2. Blz. 302 Financieel overzicht 4.2.
     3. Blz. 303 Actieplannen
      1. Blz. 304 4.2.1. We verbeteren en versterken onze communicatiekanalen
       1. Blz. 305 4.2.1.1 Verbeteren van de website
       2. Blz. 306 4.2.1.2 B-alert uitbreiden
       3. Blz. 307 4.2.1.3 Inzet clear channels herbekijken
       4. Blz. 308 4.2.1.4 Interne communicatieinstrumenten optimaliseren
   6. Blz. 309 5. Mortsel is een stad die verbindingen maakt
    1. Blz. 310 5.1. Mortselaars voelen zich betrokken bij het beleid en de gemeenschap. Ze nemen eigenaarschap op.
     1. Blz. 311 Samenvatting
     2. Blz. 312 Financieel overzicht 5.1.
     3. Blz. 313 Actieplannen
      1. Blz. 314 5.1.1. Mortsel bestuift verder
       1. Blz. 315 5.1.1.1 Opmaak en implementatie participatiereglement
       2. Blz. 316 5.1.1.2 Participatietraject tragewegennetwerk
       3. Blz. 317 5.1.1.3 Participatietrajecten rond stadsvernieuwing
       4. Blz. 318 5.1.1.4 Financiële impulsen aan burgerinitiatieven
       5. Blz. 319 5.1.1.5 Online participatietool
      2. Blz. 320 5.1.2. We geven verenigingen en vrijwilligers impulsen en middelen
       1. Blz. 321 5.1.2.1 Verenigingen beschouwen als partners in de realisatie van het MJP
      3. Blz. 322 5.1.3. We zetten onze ondernemers in als ambassadeurs
       1. Blz. 323 5.1.3.1 Specifieke communicatie naar allochtone ondernemers
       2. Blz. 324 5.1.3.2 Responsabiliseren en stimuleren van handelaars om zelf actie te ondernemen
    2. Blz. 325 5.2. Het lokaal bestuur is een toonaangevende lokale regisseur en intergemeentelijke trekker
     1. Blz. 326 Samenvatting
     2. Blz. 327 Financieel overzicht 5.2.
     3. Blz. 328 Actieplannen
      1. Blz. 329 5.2.1. We brengen lokale partners rond de tafel
       1. Blz. 330 5.2.1.1 Communicatie en netwerking met ondernemingen
       2. Blz. 331 5.2.1.2 Signaaldetectie door netwerktafelmethodiek
       3. Blz. 332 5.2.1.3 Signaaldetectie via het project 'Lokaal Signaal'
      2. Blz. 333 5.2.2. We zijn actief binnen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
       1. Blz. 334 5.2.2.1 Onderzoeken bovenlokale ICT-gemeenschap
       2. Blz. 335 5.2.2.2 Intergemeentelijke samenwerking doorrekenen of optimaliseren
       3. Blz. 336 5.2.2.3 Intergemeentelijke samenwerking zuidrand verderzetten
       4. Blz. 337 5.2.2.4 Trekker van ELZ ZORA
      3. Blz. 338 5.2.3. We nemen onze regierol rond onderwijs op
       1. Blz. 339 5.2.3.1 Herbekijken contract schoolgemeenschap
       2. Blz. 340 5.2.3.2 Stimuleren burgerschapsvorming
       3. Blz. 341 5.2.3.3 Coördineren van het inschrijvingsbeleid
       4. Blz. 342 5.2.3.4 Bewaken van de onderwijscapaciteit
       5. Blz. 343 5.2.3.5 Openstellen bioklas voor andere netten
      4. Blz. 344 5.2.4. We nemen de regierol rond lokale sociale economie op intergemeentelijk niveau op
       1. Blz. 345 5.2.4.1 Integratie ZORA Wijk-werken, A&A ZORA en de regierol sociale economie binnen de ILV ZORA Werkt!
       2. Blz. 346 5.2.4.2 Samenwerking met en tussen actoren in de sociale economie bevorderen alsook tussen de sociale economie en de reguliere economie
       3. Blz. 347 5.2.4.3 Stimuleren van de ontwikkeling en uitbouw van de lokale sociale economie
       4. Blz. 348 5.2.4.4 We implementeren een intergemeentelijke digibank ZORA Werkt
       5. Blz. 349 5.2.4.5 We zetten in op outreachende activiteiten binnen ZORA Werkt ter versterking van digitale inclusie
       6. Blz. 350 5.2.4.6 We nemen de lokale regierol sociale economie en werk op binnen ZORA Werkt
       7. Blz. 351 5.2.4.7 We ondersteunen de intergemeentelijke vereniging ZORA Werkt vanuit de regierol sociale economie
       8. Blz. 352 5.2.4.8 We informeren en ondersteunen de lokale sociale economie
       9. Blz. 353 5.2.4.9 We ondersteunen subsidieprojecten rond sociale economie
       10. Blz. 354 5.2.4.10 We stellen een subsidiereglement op voor organisaties in de sociale economie
       11. Blz. 355 5.2.4.11 We hebben extra aandacht voor kansengroepen
       12. Blz. 356 5.2.4.12 We zorgen voor een lokaal laagdrempelig opleidingsaanbod
       13. Blz. 357 5.2.4.13 We exploreren de opties van een open leeratelier
       14. Blz. 358 5.2.4.14 We ondersteunen veerkrachtige ondernemingen in een toekomstbestendige arbeidsmarkt
       15. Blz. 359 5.2.4.15 We stemmen vraag en aanbod van de arbeidsmarkt op elkaar af
       16. Blz. 360 5.2.4.16 We verduurzamen het aankoopbeleid van participerende gemeenten
       17. Blz. 361 5.2.4.17 We promoten circulaire economie en duurzaamheid
       18. Blz. 362 5.2.4.18 We sluiten een samenwerkingsovereenkomst af tussen de VDAB en de lokale besturen van ZORA Werkt
       19. Blz. 363 5.2.4.19 We werken een project ‘capacity building/lokaal partnerschap’ uit
      5. Blz. 364 5.2.5. We nemen onze regierol rond wonen op
       1. Blz. 365 5.2.5.1 Nieuwe, structurele samenwerkingen met lokale partners opzetten
       2. Blz. 366 5.2.5.2 Partnerschap aangaan met EnergieKhuis
      6. Blz. 367 5.2.6. We nemen onze regierol rond buitenschoolse opvang en activiteiten op
       1. Blz. 368 5.2.6.1 We rollen het decreet BOA ism relevante actoren uit
    3. Blz. 369 5.3. Mortsel is een sociaal geëngageerde stad die mondiale verbindingen maakt.
     1. Blz. 370 Samenvatting
     2. Blz. 371 Financieel overzicht 5.3.
     3. Blz. 372 Actieplannen
      1. Blz. 373 5.3.1. We zetten verder in op mondiaal beleid
       1. Blz. 374 5.3.1.1 We zetten verder in op mondiaal beleid
       2. Blz. 375 5.3.1.2 We nemen onze verantwoordelijkheid in de Oekraïnecrisis
   7. Blz. 376 6. Mortsel is een creatieve organisatie die altijd in ontwikkeling is
    1. Blz. 377 6.1. Mensen en middelen worden efficiënt ingezet en creëren meerwaarde
     1. Blz. 378 Samenvatting
     2. Blz. 379 Financieel overzicht 6.1.
     3. Blz. 380 Actieplannen
      1. Blz. 381 6.1.1. We zijn middelenbewust en beheren ze volgens het goede huisvaderprincipe
       1. Blz. 382 6.1.1.1 Maximale overheadnorm bij afweging bij nieuwe initiatieven
       2. Blz. 383 6.1.1.2 Verbeteren archiefbeheer
      2. Blz. 384 6.1.2. We werken aan onze IT-infrastructuur
       1. Blz. 385 6.1.2.1 Lange termijnvisie coördinatie-uren ICT
       2. Blz. 386 6.1.2.2 Ontzorgingsproject
      3. Blz. 387 6.1.3. We zetten ons patrimonium doordacht in
       1. Blz. 388 6.1.3.1 Capaciteitsuitbreiding van het GTI
       2. Blz. 389 6.1.3.2 Realisatie nieuwe stadswerken aan de Heirbaan
       3. Blz. 390 6.1.3.3 Plan van aanpak Stadsplein 2
       4. Blz. 391 6.1.3.4 Onderzoek herbestemming conciërgewoning AMWD
      4. Blz. 392 6.1.4. We beperken en absorberen de impact van de coronacrisis op onze stad en ons bestuur
       1. Blz. 393 6.1.4.1 Aanwenden COVID-19 subsidies hogere overheden
       2. Blz. 394 6.1.4.2 Aanwenden COVID-19 subsidie voor lokale armoedebestrijding
       3. Blz. 395 6.1.4.3 Aanwenden COVID-19 consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens
       4. Blz. 396 6.1.4.4 Aanwenden COVID-19 subsidie ter ondersteuning van het lokaal verenigingsleven
       5. Blz. 397 6.1.4.5 Aanwenden COVID-19 subsidie voor infrastructuur en uitbating vaccinatiecentrum
    2. Blz. 398 6.2. Mortsel is een slimme stad. Onze dienst- en hulpverlening is klant- en toekomstgericht
     1. Blz. 399 Samenvatting
     2. Blz. 400 Financieel overzicht 6.2.
     3. Blz. 401 Actieplannen
      1. Blz. 402 6.2.1. We zetten in op de digitalisering van interne en externe werking
       1. Blz. 403 6.2.1.1 Datamanagement en business intelligence
       2. Blz. 404 6.2.1.2 Visie rond smartcity uitwerken
       3. Blz. 405 6.2.1.3 Moderne digitale werkplek ontwikkelen
       4. Blz. 406 6.2.1.4 Uitvoeren van de digisprong
       5. Blz. 407 6.2.1.5 Tijds- en plaatsonafhankelijke klantencontacten mogelijk maken
      2. Blz. 408 6.2.2. We vereenvoudigen parkeerregimes en verbeteren de dienstverlening
       1. Blz. 409 6.2.2.1 Betalende parkeerzones vereenvoudigen
       2. Blz. 410 6.2.2.2 Blauwe zone vereenvoudigen
       3. Blz. 411 6.2.2.3 Parkeerregime in ingesloten zones herbekijken
       4. Blz. 412 6.2.2.4 Webshop rond parkeerproducten aanbieden
       5. Blz. 413 6.2.2.5 Parkeerautomaten verbeteren
       6. Blz. 414 6.2.2.6 Misbruik laad- en loskades aanpakken
    3. Blz. 415 6.3. Mortsel is een topwerkgever
     1. Blz. 416 Samenvatting
     2. Blz. 417 Financieel overzicht 6.3.
     3. Blz. 418 Actieplannen
      1. Blz. 419 6.3.1. We hanteren een waarderende benadering
       1. Blz. 420 6.3.1.1 Nieuwe vormen van tewerkstelling mogelijk maken
       2. Blz. 421 6.3.1.2 Implementatie talentmanagement
       3. Blz. 422 6.3.1.3 Realiseren cafetariaplan en buitengewone prestaties
       4. Blz. 423 6.3.1.4 Schitteren in de zorg
      2. Blz. 424 6.3.2. We creëren een kader voor veilige communicatie en werkomstandigheden
       1. Blz. 425 6.3.2.1 We creëren een kader voor veilige communicatie en werkomstandigheden.
      3. Blz. 426 6.3.3. We ondersteunen onze schoolbesturen in professioneel HR beleid
       1. Blz. 427 6.3.3.1 360 graden evaluatie schooldirecteurs
       2. Blz. 428 6.3.3.2 Onderzoeken eenvormig statuut administratief personeel scholen
       3. Blz. 429 6.3.3.3 Afstemmen HR-beleidsinstrumenten voor schoolpersoneel
      4. Blz. 430 6.3.4. We versterken onze medewerkers via een aangepast vormingsaanbod
       1. Blz. 431 6.3.4.1 Integriteitsbeleid uitwerken en implementeren
       2. Blz. 432 6.3.4.2 Budgethouders versterken in hun rol
    4. Blz. 433 6.4. Mortsel werkt systematisch aan een beheerste organisatie
     1. Blz. 434 Samenvatting
     2. Blz. 435 Financieel overzicht 6.4.
     3. Blz. 436 Actieplannen
      1. Blz. 437 6.4.1. We volgen de aanbevelingen uit de audit geldmiddelen op.
       1. Blz. 438 6.4.1.1 De organisatie concretiseert en implementeert het goedgekeurde kader voor organisatiebeheersing
       2. Blz. 439 6.4.1.2 De organisatie rapporteert volgens de decretale verplichtingen aan de respectievelijke raden over organisatiebeheersing
       3. Blz. 440 6.4.1.3 De organisatie maakt een strategisch kader op rond de criteria voor het samenstellen en beheren van leningen en beleggingen
       4. Blz. 441 6.4.1.4 De organisatie werkt een systematiek uit om haar bankrekeningen en resterende kassa’s veilig, accuraat en transparant te beheren en legt hierbij krijtlijnen of afspraken vast
       5. Blz. 442 6.4.1.5 De organisatie evalueert de rollen en autorisaties voor het beheer van haar geldmiddelen.
       6. Blz. 443 6.4.1.6 De organisatie werkt een systematiek uit om kennis over en taken voor het beheer van de leningen te borgen en/of te delen
      2. Blz. 444 6.4.2. We hanteren een kader voor organisatiebeheersing
       1. Blz. 445 6.4.2.1 Uitvoeren van de zelfevaluatie organisatiebeheersing
       2. Blz. 446 6.4.2.2 Jaarlijks rapporteren over organisatiebeheersing via het meerjarenplan
      3. Blz. 447 6.4.3. We verbeteren ons informatie- en procesbeheer
       1. Blz. 448 6.4.3.1 Fysiek sleutelbeheer uitwerken
       2. Blz. 449 6.4.3.2 Digitaal rechten- en rollenbeheer verfijnen
       3. Blz. 450 6.4.3.3 Procesmanagement optimaliseren
       4. Blz. 451 6.4.3.4 HR-processen documenteren
       5. Blz. 452 6.4.3.5 Financiële kernprocessen documenteren
       6. Blz. 453 6.4.3.6 Afwerken van de inventaris informatiestromen
  2. Blz. 454 De financiële nota
   1. Blz. 455 M1 - Financieel doelstellingenplan
    1. Blz. 456 Schema M1
   2. Blz. 457 M2 - Staat van het financieel evenwicht
    1. Blz. 458 Schema M2
   3. Blz. 459 M3 - Kredieten
    1. Blz. 460 Schema M3
  3. Blz. 461 De toelichting
   1. Blz. 462 T1 - Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
    1. Blz. 463 Schema T1
   2. Blz. 464 T2 - Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
    1. Blz. 465 Schema T2
   3. Blz. 466 T3 - Investeringsprojecten
    1. Blz. 467 IP-01 STADHUIS
    2. Blz. 468 IP-04 NIEUWE STADSWERKEN
    3. Blz. 469 IP-06 VERBETEREN VAN HET STADSBEELD
    4. Blz. 470 IP-08 HUISVESTING SPECIFIEKE DOELGROEPEN
    5. Blz. 471 IP-10 RUP's
    6. Blz. 472 IP-14 REALISATIE BUURTHUIZEN
    7. Blz. 473 IP-15 VERBETEREN VRIJETIJDSPATRIMONIUM
    8. Blz. 474 IP-16 VERBETEREN WEBSITE
    9. Blz. 475 IP-17 TALENTMANAGEMENT
    10. Blz. 476 IP-19 TRAGE WEGENNETWERK
    11. Blz. 477 IP-20 VERKEERSVEILIGHEID
    12. Blz. 478 IP-22 WELZIJNSHUIS
    13. Blz. 479 IP-24 DIGITALISERING INTERNE EN EXTERNE WERKING
    14. Blz. 480 IP-25 RENOVATIE GAW MEERMINNE
    15. Blz. 481 IP-26 BURGEMEESTERSCONVENANT
    16. Blz. 482 IP-27 DIGIBANK ZORA WERKT
   4. Blz. 483 T4 - Evolutie van de financiële schulden
    1. Blz. 484 Schema T4
   5. Blz. 485 Overzicht van de financiële risico's
    1. Blz. 486 Introductie financiële risicos
    2. Blz. 487 Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabliseringsbijdrage
    3. Blz. 488 Schuldenlast beheren en onder controle houden
    4. Blz. 489 Stijging van de onbetaalde facturen en dubieuze debiteuren
    5. Blz. 490 Afhankelijkheid van softwareleveranciers
    6. Blz. 491 De evolutie van het leefloon
    7. Blz. 492 De forse stijging van de inflatie
    8. Blz. 493 Timing van RUP Centrum
    9. Blz. 494 De algemene stijging en toegenomen volatiliteit van de energieprijzen
    10. Blz. 495 De stijging van de materialenprijzen
    11. Blz. 496 De crisis in Oekraïne
    12. Blz. 497 FORT 4
   6. Blz. 498 Grondslagen en assumpties
    1. Blz. 499 Aanpassingen aan het meerjarenplan
     1. Blz. 500 Aanpassingen aan het meerjarenplan
    2. Blz. 501 Exploitatie
     1. Blz. 502 Exploitatieuitgaven
     2. Blz. 503 Exploitatieontvangsten
     3. Blz. 504 Exploitatiesaldo
    3. Blz. 505 Investeringen
     1. Blz. 506 Aanpassingen aan de investeringen
     2. Blz. 507 Overzicht per investeringsproject
     3. Blz. 508 Investeringssaldo
    4. Blz. 509 Financiering
     1. Blz. 510 Financieringsuitgaven
     2. Blz. 511 Financieringsontvangsten
    5. Blz. 512 Evenwichten
     1. Blz. 513 Gecumuleerd budgettair resultaat
     2. Blz. 514 (Gecorrigeerde) autofinancieringsmarge
    6. Blz. 515 Conclusie
     1. Blz. 516 Conclusie aangepast meerjarenplan
   7. Blz. 517 Locatie van de documentatie
    1. Blz. 518 Locatie van de documentatie
    2. Blz. 519 De omgevingsanalyse
    3. Blz. 520 Andere documentatie
  4. Acties
  5. Zoeken
  6. Publicatie bijlagen
  7. Contact
  8. PrivacyStatement
  9. Sitemap