4. Mortsel is een sterk merk

4.1. Het merk Mortsel is herkenbaar

Samenvatting

Terug naar navigatie - Samenvatting

Mortsel is een sterk merk. We hebben een breed aanbod en verschillende expertises. Tegelijk zijn we toegankelijk, persoonlijk en dichtbij. Mortsel is een levende organisatie. We ondernemen actie en doen dit open en creatief. Onze kernwaarden zijn daarom: op en top professioneel, open en veilig, creatief, betrokken en klantgericht, resultaatsgericht en altijd in ontwikkeling. Een sterk merk als Mortsel verdient een eigen merklabel, zodat de herkenbaarheid en positieve beeldvorming van het lokaal bestuur vergroot. We ontwikkelen een nieuw merkteken, dat we gefaseerd invoeren in onze werking en dat wordt toegepast in print, op het web en op fysieke dragers. 

Het lokaal bestuur werkt elke dag aan het Mortsel van morgen en we mogen gerust wat trotser zijn op onze verwezenlijkingen. Daarom gaan we op het terrein actiever communiceren over bv. stadsvernieuwing en netheidsacties.

Financieel overzicht 4.1.

Terug naar navigatie - Financieel overzicht 4.1.
Financieel overzicht Geboekt 2020 Geboekt 2021 Geboekt 2022 MJP 2022
Exploitatie
Uitgaven 18.864 23.077 0 0
Totaal Exploitatie -18.864 -23.077 0 0

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

4.1.1. We ontwikkelen een merkteken

Terug naar navigatie - 4.1.1. We ontwikkelen een merkteken

We gaan op zoek naar herkenbaar visueel merkteken voor het lokaal bestuur Mortsel. Een sterk merkteken dat weergeeft wie we zijn, waar we voor staan en wat we willen bereiken.

Financieel overzicht Geboekt 2020 Geboekt 2021 Geboekt 2022 MJP 2022
Exploitatie
Uitgaven 17.772 11.195 0 0
Totaal Exploitatie -17.772 -11.195 0 0

Acties

4.1.2. We vergroten de zichtbaarheid van ons merk

Terug naar navigatie - 4.1.2. We vergroten de zichtbaarheid van ons merk

Het nieuwe merkteken moet het merk Mortsel herkenbaarder maken. We zijn aanwezig in het straatbeeld, bij evenementen, aan de gebouwen en in onze communicatie.

Financieel overzicht Geboekt 2020 Geboekt 2021 Geboekt 2022 MJP 2022
Exploitatie
Uitgaven 1.092 11.882 0 0
Totaal Exploitatie -1.092 -11.882 0 0

Acties

4.2. Onze communicatie bereikt de juiste doelgroepen

Samenvatting

Terug naar navigatie - Samenvatting

Op het vlak van communicatie zetten we door op de ingeslagen weg. We hebben gekozen voor een verhalende stijl en blijven onze doelgroepen op een verbindende manier informeren door de nodige creativiteit en visualisatie. Het nieuwe stadsmagazine M is daar een goed voorbeeld van. We willen in de toekomst nog sterker inzetten op het digitale luik. We verbeteren en versterken onze website, de werking van be-alert en optimaliseren het gebruik van de digitale borden in het straatbeeld.

Financieel overzicht 4.2.

Terug naar navigatie - Financieel overzicht 4.2.
Financieel overzicht Geboekt 2020 Geboekt 2021 Geboekt 2022 MJP 2022
Investering
Uitgaven 0 0 18.846 25.000
Totaal Investering 0 0 -18.846 -25.000

Actieplannen

Terug naar navigatie - Actieplannen

4.2.1. We verbeteren en versterken onze communicatiekanalen

Terug naar navigatie - 4.2.1. We verbeteren en versterken onze communicatiekanalen

We blijven inzetten op een evenwichtige communicatiemix. We screenen en optimaliseren waar nodig onze bestaande communicatiekanalen in het kader van gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid. We bouwen vernieuwende communicatiekanalen verder uit.

Financieel overzicht Geboekt 2020 Geboekt 2021 Geboekt 2022 MJP 2022
Investering
Uitgaven 0 0 18.846 25.000
Totaal Investering 0 0 -18.846 -25.000

Acties