T5 - Toelichting bij de balans

Schema T5

Terug naar navigatie - Schema T5
Mutatiestaat van de vaste activa Boekwaarde op 1/1 Aankopen Verkopen Overboeking Herwaardering Afschrijving en waarde- vermindering Andere mutaties Boekwaarde op 31/12
A. Financiële vaste activa 16.864.458 0 53.979 0 151.370 0 0 16.961.849
1. Extern verzelstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 16.735.290 0 53.979 0 151.370 0 0 16.832.681
3. OCMW-verenigingen 124 0 0 0 0 0 0 124
4. Andere financiële vaste activa 129.044 0 0 0 0 0 0 129.044
B. Materiële vaste activa 92.309.923 6.084.814 965.520 0 0 3.246.222 965.520 95.148.515
1. Gemeenschapsgoederen 91.956.556 6.084.814 965.520 0 0 3.246.222 965.520 94.795.149
a. Terreinen en gebouwen 58.875.426 4.604.258 965.520 0 0 1.442.793 965.520 62.036.891
b. Wegen en andere infrastructuur 15.991.874 734.506 0 0 0 549.604 0 16.176.776
c. Installaties, machines en uitrusting 507.539 206.229 0 0 0 248.686 0 465.081
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 858.726 341.229 0 0 0 366.037 0 833.918
e. Leasing en soortgelijke rechten 15.375.440 198.592 0 0 0 639.101 0 14.934.930
f. Erfgoed 347.552 0 0 0 0 0 0 347.552
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0
a. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 0 0
b. Installaties, machines en uitrusting 0 0 0 0 0 0 0 0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0 0 0 0 0 0 0 0
d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Andere materiële vaste activa 353.367 0 0 0 0 0 0 353.367
a. Terreinen en gebouwen 353.367 0 0 0 0 0 0 353.367
b. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Immateriële vaste activa 2.127.421 106.839 0 0 0 0 0 2.234.260
Mutatiestaat van het nettoactief
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen Boekwaarde op 1/1 Toevoeging Verrekening Andere mutaties Boekwaarde op 31/12
STAD MORTSEL 20.938.430 366.774 810.566 0 20.494.638
O.C.M.W. MORTSEL 13.954.965 -55.455 516.125 0 13.383.386
Totaal 34.893.395 311.319 1.326.691 0 33.878.023
B. Gecumuleerd overschot of tekort Boekwaarde op 1/1 Overschot of tekort van het boekjaar Tussenkomst gemeente aan OCMW Andere mutaties Boekwaarde op 31/12
STAD MORTSEL 7.786.171 -159.004 0 0 7.627.167
O.C.M.W. MORTSEL -11.008.656 -8.780.682 0 0 -19.789.338
Totaal -3.222.486 -8.939.686 0 0 -12.162.172
C. Herwaarderingsreserves Boekwaarde op 1/1 Toevoeging Terugneming Andere mutaties Boekwaarde op 31/12
STAD MORTSEL 5.076.636 151.370 0 0 5.228.006
O.C.M.W. MORTSEL 0 0 0 0 0
Totaal 5.076.636 151.370 0 0 5.228.006
D. Overig nettoactief Boekwaarde op 1/1 Wijziging kapitaal Andere mutaties Boekwaarde op 31/12
STAD MORTSEL 33.057.934 0 0 33.057.934
O.C.M.W. MORTSEL 4.205.909 0 0 4.205.909
Totaal 37.263.842 0 0 0 37.263.842
Totaal nettoactief Boekwaarde op 1/1 Andere mutaties Boekwaarde op 31/12
STAD MORTSEL 66.859.170 -451.426 66.407.744
O.C.M.W. MORTSEL 7.152.217 -9.352.262 -2.200.044
Totaal 74.011.388 0 0 -9.803.688 64.207.700