J5 - Staat van opbrengsten en kosten

Schema J5

Terug naar navigatie - Schema J5
2022 2021
I. Kosten 77.735.735 72.866.323
A. Operationele kosten 76.213.250 71.272.392
1. Goederen en diensten 14.443.491 12.475.106
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 38.583.380 34.407.574
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 11.683.265 14.279.446
4. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. 2.858.065 2.707.050
5. Toegestane werkingssubsidies 7.056.101 6.595.770
6. Toegestane Investeringssubsidies 321.532 536.477
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 0 0
8. Andere operationele kosten 1.267.416 270.969
B. Financiƫle kosten 1.522.484 1.593.932
II. Opbrengsten 68.796.048 64.848.773
A. Operationele opbrengsten 66.066.961 61.695.478
1. Opbrengsten uit de werking 9.653.928 8.852.814
2. Fiscale opbrengsten en boetes 22.455.467 22.769.863
3. Werkingssubsidies 31.994.890 28.773.906
a. Algemene werkingssubsidies 7.678.416 7.065.393
b. Specifieke werkingssubsidies 24.316.474 21.708.514
4. Recuperatie individuele hulpverlening 222.844 251.703
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 1.144.567 626.249
6. Andere operationele opbrengsten 595.266 420.942
B. Financiƫle opbrengsten 2.729.088 3.153.295
III. Overschot of tekort van het boekjaar -8.939.686 -8.017.550
A. Operationele overschot of tekort -10.146.290 -9.576.914
B. Financieel overschot of tekort 1.206.604 1.559.364
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar -8.939.686 -8.017.550
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0 0
B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar -8.939.686 -8.017.550